ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การถอดบทเรียนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
ชื่ออาจารย์ : นายฮาเซ็ม อาหะมะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,18:42  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,21:03  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายอบรมวิวัฒนการการเมืองกับการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,21:02  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทางรอดสังคมไทย
ชื่ออาจารย์ : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,21:01  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายอบรมeducation innovation
ชื่ออาจารย์ : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,21:00  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรม Active Leaning
ชื่ออาจารย์ : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,20:59  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมนักจิตวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,20:58  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ของผู้เรียน"
ชื่ออาจารย์ : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,20:57  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,20:55  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมITA
ชื่ออาจารย์ : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,20:47  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..