กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอรนงค์ หลีเหล็ม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0817480118
อีเมล์ : nok.jo3@hotmail.com

นายบรรเทิง จันทพงค์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0872961721
อีเมล์ : bunteang149@gmail.com