กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวยูเรซ่า กูโน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0862997958
อีเมล์ : so795811@gmail.com