กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวยูเรซ่า กูโน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1