กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0865552415
อีเมล์ : manatmanit@gmail.com

นางสาวสุไหรา สิงหะ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0850802757
อีเมล์ : suhaira271@gmail.com