กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุไหรา สิงหะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนูรมา มะลี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0