กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุไหรา สิงหะ
ครูอัตราจ้าง