กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอาระยา อินน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0869604065
อีเมล์ : kru_r@hotmail.com

นางอานีตา ตาเล๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0828238750
อีเมล์ : hanunhanif63@gmail.com

นางสาวคอลีเป๊าะ อาบู
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0872954418
อีเมล์ : meha-261@hotmail.com