กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอานีตา ตาเล๊ะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0828238750
อีเมล์ : hanunhanif63@gmail.com

นางสาวนูรอาซีด๊ะ แลมะยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0934931151
อีเมล์ : asidahasidah06113532@gmail.com