กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอานีตา ตาเล๊ะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0828238750
อีเมล์ : hanunhanif63@gmail.com

นางสาวคอลีเป๊าะ อาบู
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0872954418
อีเมล์ : meha-261@hotmail.com

นางสาวนูรอาซีด๊ะ แลมะยะ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0934931151
อีเมล์ : asidahasidah06113532@gmail.com