กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอาระยา อินน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอานีตา ตาเล๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวคอลีเป๊าะ อาบู
ครูผู้ช่วย