กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวิตรี ละมูลอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอิบรอเฮ็ม มะยูนุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุกัญญา เบ็ญจุฬามาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรพิศ ไชยสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนานา ยอดคง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2