กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวิตรี ละมูลอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0899755157
อีเมล์ : sawitreelamulor@gmail.com

นายอิบรอเฮ็ม มะยูนุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0828286030
อีเมล์ : 55e143041@gmail.com

นางสาวสุกัญญา เบ็ญจุฬามาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0958414394
อีเมล์ : sukanyacopper@gmail.com

นางสาวพรพิศ ไชยสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0813000836
อีเมล์ : wanwan.kkt836 @gmail.com

นางสาวนานา ยอดคง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0883944006
อีเมล์ : 53E143018@gmail.com