กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอัษฎาวุธ ไชยคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0817671828
อีเมล์ : pam.245@hotmail.com

นางสาวฟีรดาว นิดิง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0828210748
อีเมล์ : firdao5162@gmail.com