ปฐมวัย

นางชื่นจิต บัวแดง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0899764583
อีเมล์ : 0899764583@gmail.com

นางสาวปราณี ศรีมิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0986708292
อีเมล์ : krupranee.noy223@gmail.com

นางอรนุช เสาะสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0872996287
อีเมล์ : khong26@outlook.co.th