คณะผู้บริหาร

นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0935841431
อีเมล์ : mhd.salamtale@gmail.com

นายฮาเซ็ม อาหะมะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0892186535
อีเมล์ : semdaya@gmail.com