ข่าวประชาสัมพันธ์
Selamat Hari Raya AidilAdha
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.นูรนารี อีซอ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
ผักไฮโดรโปนิกส์
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
ให้ผู้ปกครองมารับเงินเยียวยา 2000 บาท
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 64
เผยแพร่ผลงานครู : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 64
งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากเทศการวันฮารีรายออิดิลอัฎฮา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/64
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนระบบฐานข้อมูลในการช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ศึกษาในต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
ขอเชิญร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นายฮาเซ็ม อาหะมะ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อ
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
แจ้งผู้ปกครองทราบวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค.นี้เรามีนัดรับส่งใบงาน อย่าลืมนะครับ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดตารางออกอากาศช่อง DLTV ตามลิ่งค์นี้
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบให้แสกน QRcode
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63