การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ผอ.รร.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬา อบต.
นที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ต.โฆษิต ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามองค์กรบริหารส่วนตำบลโฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,22:11   อ่าน 372 ครั้ง