ภาพกิจกรรม
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
วันที่ 18 กรกฏาคม 2565
นายมู​หามะสือลาม​ ตาเล๊ะ​ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา​ที่สอดคล้อง​กับบริบทของจังห​วัด​นราธิวาส​ ณ ห้องประชุมบุหงารายา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,21:50   อ่าน 9 ครั้ง