ภาพกิจกรรม
รับการติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565รับการติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ขอขอบคุณ ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ดร.พิชญา ชูเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการชำนาญการ นางสุไบดัส มะยาดง ศึกษานิเทศศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ที่ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,21:35   อ่าน 19 ครั้ง