ภาพกิจกรรม
อบรมยาเสพติด
1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มาจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,21:19   อ่าน 9 ครั้ง