ภาพกิจกรรม
จิตอาสาส่วมหมวกให้น้อง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอำเภอตากใบมามอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ขับขึ่อย่างปลอดภัยและถูกกฏหมาย
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,11:07   อ่าน 46 ครั้ง