ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานแนวการจัดการเรียนการสอนตามแนวไฮสโคป
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ได้ไปศึกษาดูงานแนวการจัดการเรียนการสอนตามแนวไฮสโคปที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:40   อ่าน 57 ครั้ง