ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2563 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทำจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนยากจน
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,09:23   อ่าน 49 ครั้ง