ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งสถานักเรียน
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อคัดเลือกประธานนักเรียนคนใหม่ในปีการศึกษา 2563 และเพื่อเป็นการปลูกผังและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,09:08   อ่าน 12 ครั้ง