ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,19:41   อ่าน 20 ครั้ง