ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปทางไกล พร้อมกันนี้ได้มอบใบงานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอนด้วย
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,23:39   อ่าน 116 ครั้ง