ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 จัดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูทุกท่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนที่ใกล้จะเปิดเทอมนี้
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,23:18   อ่าน 105 ครั้ง