ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมการเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมเรียนรู้และพิชิตภาระกิจตามฐานต่าง กิจกรรมชาวค่าย กิจกรรมฝึกประกอบอาหาร เป็นต้น 
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,23:05   อ่าน 315 ครั้ง