ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนนักเรียนที่อยู่ในศูนย์เครือข่ายมิตรภาพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตัวมีตัวเลือกที่จะศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยทางโรงเรียนบ้านโคกมือบาฯ ได้ไปทำการแนะแนว 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปลักปลา โรงเรียนบ้านสะหริ่ง โรงเรียนบ้านปะลุกา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม โรงเรียนบ้านปะดาดอ และโรงเรียนบ้านแฆแบะ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,23:02   อ่าน 54 ครั้ง