คณะผู้บริหาร

นายทินกร ชาแท่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา