คณะผู้บริหาร

นายทินกร ชาแท่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฮาเซ็ม อาหะมะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา