ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240044
รหัส Smis 8 หลัก :
  96020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  240044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBankhokmueba mitraphap 223
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกมือบา
ตำบล :
  โฆษิต
อำเภอ :
  ตากใบ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96110
โทรศัพท์ :
  0935841431 (ผอ.โรงเรียน)
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 เม.ย. 2503
อีเมล์ :
  khokmuba223@gmail.com
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  เครื่อข่ายมิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.
แผนผังโรงเรียน