ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
ม.4   ตำบลโฆษิต  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 0935841431
Email : khokmuba223@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/khokmeba223


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน